Chakraflytterapi

Chakraflytterapi har sitt opphav for flere tusen år siden. Behandlingenes formål er å balansere og harmonisere menneskets chakrasystem. Ethvert menneskes chakrasystem er unikt og er bindeleddet mellom den fysiske og den ikke-fysiske kroppen. Et balansert chakrasystem med en vital flyt, er grunnlaget for en god helse og er viktig for bevissthetens utvikling.

Behandlingene

Behandlingene i chakraflytterapien styrker kroppens forsvar mot fysiske og psykiske påkjenninger. Behandlingenes formål er å skape balanse og få i gang en dypere flyt og stimulere energien slik at blokkeringer frigjøres. De bidrar til å gi et godt ankerfeste i seg selv og bidrar til kroppsstabilitet og gir en indre ro, samtidig som de er oppløftende og vitaliserende.

I chakraflytterapien inngår blant annet følgende behandlinger:

  • Chakraflytmassasjen følger de store chakrastrømmene på kroppens frem-/og bakside, chakrapunktene stimuleres. Under en chakraflytmassasje aktiveres hele chakrasystemet, hele individet. Alle organ og alle celler blir bevisst berøringen og spenninger frigjøres.
  • Avstrykningsmassasjen  jobber med de ytre energiene, med de energiene som ligger ytterst. Massasjen gir harmoni og balanse.
  • Eterkroppsmassasjen åpner for å få tak på inngrodde, uønskede mønster. Roer følelser, reduserer uro og stress.
  • Chakrafeltsbehandlingen øker gjennomstrømningen av energi og er bra for dårlig sirkulasjon. Virker harmoniserende og avslappende.
  • Chakrapunktsavstemmingen balanserer chakrapunkter til en eller flere organ. Hjelper kroppen til å hente seg inn.

Alle behandlingene kan virke energigivende og arbeider for å få tilbake den naturlige flyten og balansen.

Ønsker du å avtale tid for behandling

Har du spørsmål eller ønsker å bestille time, er du hjertelig velkommen til å kontakte en behandler. De finnes på flere steder i landet og kontaktopplysninger finner du her.

Chakraflytmassører utfører blant annet chakraflytmassasje. Chakraflytterapeuter utfører alle metodene/behandlingene i chakraflytterapien.

Les om våre utdanninger innen chakraflytterapiene her.

© Nya Ramstiftelsen