Indre seende - verktøy for bevisstgjøring

Indre seende, verktøy for bevisstgjøring, handler om å se på disse trollene (rollene), møte dem med respekt, ha en dialog med dem, spørre dem om hva som skjedde. Trollene kan også prate. De har sin historie. Det er nemlig rollen som har svaret på hva som var den utløsende faktor.

Hvordan få trollet til å sprekke?
Indre seende er en paraplybetegnelse på flere verktøy som brukes for å ha en samtale med våre indre roller. Man kan si at vi personifiserer rollene, fordi det da er enklere å ha en samtale, som igjen gjør det lettere å forstå meg selv. Trollet er en del av meg. Når jeg så forstår hva som egentlig skjedde den gang rollen oppsto, kan vi kort sagt si; Trollet sprekker. Men rollen i meg vil aldri forsvinne. Trollet kan ikke utryddes, men jeg kan bestemme hvor mye plass det skal ta. Det handler om å kjenne igjen følelsen når den dukker opp i ulike situasjoner, for så å ta kontrollen.

En lang prosess

Ordene om trollet som sprekker kan høres ut som trylleord, at så enkelt kan det være. Det er absolutt ikke enkelt. En lang prosess har begynt, en vei som aldri tar slutt. Nye troll dukker opp, men de kan ligne på hverandre, slik at det blir lettere og lettere å gjenkjenne dem, for så å sette trollet i lyset fra våre skinnende, indre øyne.

En sertifisert veileder kan hjelpe meg til å få øye på og ha en dialog med mitt indre. Jeg går først, veilederen følger etter.  Begynner jeg å bevege meg ut av mitt eget påbegynte spor, loser veilederen meg trygt tilbake. Aller først har vi den gode samtalen. Gjennom den kan det utkrystallisere seg hvilke verktøy som eventuelt er best å bruke:

Har du spørsmål og vil bestille en time, er du hjertelig velkommen til å kontakte en veileder, som finnes på ulike steder i landet – her.

Veiledere som jobber med disse verktøyene, har gjennomgått en lang utdannelse i metodene og innen selvutvikling.

Navnet på metodene i utdanningen heter Indre seende – verktøy for bevisstgjøring, og er varemerkebeskyttet som Ambres Indre seende, og eies og forvaltes av Nya Ramstiftelsen. Les om utdanningene i Indre seende – verktøy for bevisstgjøring her.

Ønsker du å lese mer om hvordan vi preges gjennom livet, kan bøkene “Møte med Ambres” og “Drömmandets Natur”, anbefales. Du finner dem i butikken her.

Verktøy

Noen av verktøyene som veilederen bruker er:
Drømmens natur: Nattdrøm, Dagdrøm, Dagsdrøm
Tre stoler
Samtale med dine indre barn

© Nya Ramstiftelsen