Kurs og utdanninger i Drømmens natur

Kurs og utdanninger i Drømmens natur gir omfattende esoterisk kunnskap og et helhetsperspektiv på oss selv og våre ulike drømmer, og om hvordan vi drømmer i en drømmevev.

Gjennom drømmetolkning lærer du å tolke symboler i drømmen utfra en metode som utgår fra individets personlige symbolspråk.

Drømmetolkning kan gi verdifulle nøkler til deg selv og er et spennende verktøy å jobbe med, hvis du vil veilede andre i deres personlige utvikling.

Mange som har gått kurs og utdanninger synes at Drømmens natur er helt unik og utrolig givende.

Som en introduksjon i ulike begrep om drømmens dimensjoner kan bøkene “Drömmandets Natur” og “Møte med Ambres” anbefales. Du finner dem i butikken her.

Ved spørsmål eller interesse, er du hjertelig velkommen til å kontakte en veileder her eller hør fra deg til stiftelsen på info-norge@nyaramstiftelsen.se.

Metodene innen drømmetolkning i Drømmens natur er varemerkebeskyttet, og eies og forvaltes av Nya Ramstiftelsen.

© Nya Ramstiftelsen