Utdanning i Indre Seende - verktøy for bevisstgjøring

Utdanning i Indre Seende – verktøy for bevisstgjøring, gir inngående kunnskap om våre indre gestalter og hvordan vi preges i vår oppvekst, hvordan våre livserfaringer former vår personlighet. Du lærer om de ulike verktøyene, pluss får veiledning i hvordan man faglig sett jobber med andre mennesker.

Opplegg for utdanningen

Utdanningen er lagt opp i tre ulike trinn etter et introduksjonskurs på fire dager, der du får mulighet til å teste ut.

Alle trinnene i utdanningen medfører en egen prosess innen selvutvikling. Empati og selvrefleksjon er en vesentlig del av utdannelsen.

Trinn 1 – utdanning i Indre seende – verktøy for bevisstgjøring

Utdanningen inneholder fem til seks kurs. Hvert kurs er på fire dager.

Kursinnhold: Du lærer å håndtere de ulike verktøyene og får forståelse av egen personlige utvikling.

Etter å ha gjennomgått trinn 1 har du muligheten til å gå videre med utdanningen i trinn 2.

Trinn 2 – utdanning i Indre seende – verktøy for bevisstgjøring

Utdanningen omfatter to til fire kurs. Hvert kurs er på fire dager.

Kursinnhold: Vi gjennomgår hvordan møte klientene på en profesjonell måte, pluss at du går dypere inn i din selvutvikling.

Etter at du har blitt godkjent i Indre seende – verktøy for bevisstgjøring trinn 2, får du et diplom som gir deg mulighet til å jobbe med egne klienter.

Trinn 3 – lærerutdanning i Indre seende – verktøy for bevisstgjøring

Forenlig med Nye Ramstiftelsens utdanningsprogram og læreplan i Indre Seende – verktøy for bevisstgjøring, har du etter trinn 2 mulighet til å gå videre til trinn 3, der du får sertifikat i Indre Seende – verktøy for bevisstgjøring. Ved ferdig gjennomgått lærerutdannelse fra trinn 3 kan du undervise i metodene.

 

Har du spørsmål eller er interessert i utdanningstilbudet, er du velkommen til å kontakte oss på info-norge@nyaramstiftelsen.se.

© Nya Ramstiftelsen