Våre gruppeaktiviteter

I tillegg til utdanning innen de ulike metodene for selvutvikling, har Ambres under sin virksomme tid lært ut gruppeøvelser for å minne oss på kilden til vår energi. Det er øvelser der vi både gir og får kraft. Ingen forkunnskaper trengs. Under Aktiviteter får du oversikt over kommende aktiviteter.

Solhjulet

Solhjulet er en urgammel og kraftfull seremoni som hjelper meg til å ta tilbake retningen i mitt liv og bli mer sentrert i nuet. Solhjulet  hjelper meg til å ta tilbake barnets umiddelbare selvfølgelighet med den voksnes rike livserfaring, som å “brenne” det som hindrer meg og heller gi næring til mine visjoner, drømmer og forhåpninger.

Mennesket blir født som en pil som skytes i vei gjennom det kosmiske øyet med en gitt hastighet og retning uten mål. Alt ettersom jeg preges av foreldre og av rotsystemet så avtar hastigheten, og kanskje ved 40-års alderen stopper den helt. Personlige drømmer og visjoner om livet bremses av rotsystemets regelverk.

Solhjulet setter i gang den samme prosessen som jeg en gang hadde som et nyfødt spedbarn. Etter å ha vært med på Solhjulet kan ting skje, noe som setter fart på min utvikling og hjelper meg til å finne mine talenter og finne min rette plass.

Solhjulet setter i gang prosesser som hjelper meg til å gjøre en posisjonsendring, og dermed få en ny forestilling om meg selv og min kapasitet.

Hvordan foregår det

Deltagerne ligger på gulvet i en sirkel, i et hjul. Det går på omgang om hvem som skal stå i hjulets nav. Der får jeg anledning til å slippe det negative som Solhjulet skal brenne opp, og så får jeg kraft til min visjon. Solhjulet blir gjort i grupper, men er samtidig en individuell og privat opplevelse og prosess. Jeg forteller ikke høyt om hva jeg har ønsket å gi slipp på, eller om min drøm og visjon..

Effekten av Solhjulet er sterkest de nærmeste dagene/ukene. Du kan med fordel delta i Solhjulet en gang i måneden.

Solhjulet hjelper til og med  Moder jord til å fordrive den negative hinnen som ligger rundt planeten.

Noter at det ikke er bra å være gravid når du deltar i Solhjulet, da det kan forstyrre fosterets egen visjon.

Det må være minst seks deltagere eller flere for at Solhjulet skal kunne gjennomføres.

Energihjulet

Den ur-eter som fyller kosmos er en eterisk substans. Alt som er skapt er bygget opp av den. Den fyller oss med kraft og uten den hadde vi ikke eksistert.

Rundt omkring og i kroppen har vi energistrømmer som fyller oss.

Kroppen påvirkes av våre tanker og følelser. Når vi er i harmoni og lar oss fylle av livsglede, stråler vi og påvirker alt omkring og i oss. Energien støtter til og med kroppens helende evne.

Av og til kan tanker og følelser gjøre at vi føler oss tappet for energi, urolige og nedstemte. Livsgleden føles uendelig langt borte. Kanskje vet vi ikke engang hva det er som dreneres oss for kraft. Rundt vår fysiske kropp der der en mental-/og astralkropp, der gamle følelser og hendelser som ikke er bearbeidet kan påvirke vårt velbefinnende.

Når vi jobber med Energihjulet gjør vi det i en gruppe. Alle går på omgang med å stå i midten, som er Energihjulets nav. Vi andre står i en sirkel rundt.

Vi er alle kraftpilarer og bærere av den eteriske substansen.

Denne metoden hjelper oss med å rense og gi oss energi. Ved å koble oss sammen og samarbeide med planeten, skaper vi Energihjulet som healer og harmoniserer energien som har stagnert.

Healing i henhold til Ambres

Planeten er omgitt av en helende kraft, en energi som vi kan ta vare på. Energien som kalles Prana, gjennomstrømmer hele tiden mennesket. Den aktiverer hele kroppen, nervesystemet og vårt chakrasystem. En healer tar vare på kraften ved å være en kanal for den, slik at den livgivende energien kan få feste i kroppen. Alle mennesker har evnen til healing.

En chakraflytterapeut veileder en avslappende og harmoniserende healing, der alle får og gir energi. Det må være minst fem deltagere i gruppen.

© Nya Ramstiftelsen