Om stiftelsen

Mellom 1976 og 2018 formidlet Ambres den esoteriske kunnskapen gjennom Sture Johansson. “Kunnskapen skal være fri og tilgjengelig for alle”, sa Ambres. For å bevare og videreformidle den esoteriske læren for kommende generasjoner, ble Nya Ramstiftelsen etablert i 2014.

Stiftelsen har som formål og fremme at læren videreføres i uendret form. Den eier, beskytter og forvalter de materielle og immaterielle ressursene som stifterne Karin Rønning og Sture Johansson har gitt til stiftelsen.

Nya Ramstiftelsen skal også utgjøre en koordinerende kraft, et nav, for de som tar del i læren og-/eller bruker den, er veiledere, behandlere eller har utdanning i metodene.

Stiftelsens vedtekter
Årsoppgjør for 2023

 

Styret i Nya Ramstiftelsen

Annika Waldenström

Ordförande

Anne Margrete E. Tekfeldt

Anne-Margrethe Hovet

Borit Åkerberg

Gabriella Gordon

Hans Thore Karlsrud

Hans Abrahamsson

Marianne Persson

© Nya Ramstiftelsen