Drømmens natur

Hvorfor

Hvorfor drømmer jeg? Det sies at “Drømmen er kongeveien til det ubevisste”
Siden drømmen er en fantastisk veiviser til mitt ubevisste, vil den fortelle meg noe, noe som kan få meg til å forstå. Drømmen sier noe om min situasjon her og nå, men situasjonen kan godt ha forankring i et mønster jeg har tilbake i tid. Mønsteret som har oppstått står i veien. Jeg ser det ikke, men min indre veiviser gjør. Hvor er jeg i forhold til min livsdrøm?

Drøm kan være en ny måte å se sammenhengen i livet på, se tilværelsen fra en annen vinkel. Er det noe vi grubler på, spør vi ofte spørsmål som begynner med ordene; “Hvem, hva, hvorfor og hvordan”. Disse ordene inneholder et ønske om å lete, finne noen ledetråder som kan føre oss til neste steg på vår vei. Svarene har vi i oss og mennesket har en stor kunnskapsbrønn.
Drømmen kan føre oss til denne brønnen.

Hva

Hva gjør jeg?
De små detaljene i drømmen jeg så vidt husker når jeg våkner, er ikke uvesentlige eller ubetydelige. Derfor er det viktig å skrive den ned på et ark så fort jeg kan. Altfor lett å glemme når jeg våkner. Penn og papir må være på plass på nattbordet.

Hvordan

Drømmens natur består av dagdrøm, dagsdrøm og nattdrøm.
Absolutt lurt å få hjelp til å tolke en drøm fra en drømmetolker, fordi det er så lett å lure seg selv. Det jeg vil unngå å se i meg selv på dagtid, vil jeg også unngår om natten. Siden jeg ikke er en person om dagen og en annen om natten, prøver drømmen å nå meg med sitt språk til alle døgnets tider. Klarer jeg ikke å forstå “hintene” om dagen, prøver drømmen å nå meg med andre symboler om natten, men med samme innhold.

Hvordan jobber en drømmetolker?

Drømmens symboler er ferskvare, dermed får hver og én tid og rom til å fortelle om sin livssituasjon, hvilke tanker som tar mest plass i hverdagen og hvilke mennesker som er involvert. Dette gjøres fordi drømmen er kun min, den er helt personlig. Den som er veileder i drømmetolkning, spør om følelsene jeg hadde både i drømmen og når jeg våknet. Denne arbeidsmetoden er en varsom måte å møte mennesket på.
Når nattdrømmen “snakker” via sitt symbolspråk, er det for å hjelpe. Drømmen er der for å vise meg nøkler jeg kan bruke på veien inn til meg selv. Denne prosessen løfter meg til en ny bevissthet, en ny innsikt.

Ønsker du å få en drøm tolket eller delta i en drømmesirkel?

Drømmetolkning kan du få en-til-en eller du kan gå i en gruppe, for eksempel i en drømmesirkel. Det å delta i en gruppe kan være givende, fordi man sammen med de andre kan diskutere drømmene, pluss få din egen drøm tolket.

Har du spørsmål om tolkning av kun din drøm, er du velkommen til å kontakte en veileder. Du finner veiledere här. De finnes også under Aktiviteter.

Drømmetolkningsmetodene i Drømmens natur er varemerkebeskyttet og eies og forvaltes av Nya Ramstiftelsen.

Les om våre kurser og utdanninger i Drømmens natur her.

© Nya Ramstiftelsen