Formidlingens logo

Logoen symboliserer tre tidsaldere: Væren for ca 3000 år siden, Fiskene for ca 2000 år siden og Vannmannens tidsalder som ble innledet i begynnelsen av 2000-tallet.

Det som er mest fremtredende er hornene i Værens tegn, som strekker seg ut fra midten av logoen. Værens horn ligger på logoen i Fiskenes tegn og omsluttes av Vannmannens tegn, der den store krukken har samlet på de to foregående tidsaldrene.
Krukken med to åpninger symboliserer både Vannmannens tidsalder og mennesket i den nye tiden. Forutsetningen for å kunne ta inn det nye, er en åpning i bunnen slik at det gamle kan slippes ut.

Den trioen av åpninger som oppstår i midten er symbol for “Tro, håp og kjærlighet”. Det som strekker seg oppover er kjærlighetsprinsippet, som en “kjærlighetsballong” med hjertet og punktet som er sjelens sete. Kjærlighetsprinsippet er formidlingens hovedbudskap.

Logoen er varemerkebeskyttet og eies av Nya Ramstiftelsen.

Vil du lese mer om den tye tidsalderen, kan heftet “Ambres” anbefales. Du finner den her i butikken.

Logo svart liten

© Nya Ramstiftelsen