Formidlingen

Formidlingen startet med Simeno og Ambres i 1976, som frem til 2020 har formidlet den esoteriske kunnskapen. Deres formål har vært å vekke oss til innsikt om en kunnskap som ethvert menneske bærer. Formidlingens formål er å fortsette med å formidle kunnskapen, slik at menneskene får mulighet til å ta del i den. Formidlingen er ikke knyttet til verken religion eller politikk.

Under sin virksomme tid har Ambres lært ut ulike utdanninger, metoder og teknikker som kan hjelpe mennesket til økt selvinnsikt og indre balanse. I dag finnes diplomerte og sertifiserte veiledere som utfører og lærer ut disse metodene og teknikkene.

Nya Ramstiftelsen ble dannet for å forvalte formidlingen og har patent på alle metodene i Drømmens natur, Indre seende og chakraflytterapien. Grunnen til det er for at metodene skal holdes uforandret.

I “Butikken” finner du bøker og filmer. I “Programmet” finner du ulike aktiviteter og kurser.  Under Veiledere finner du kontaktinformasjon over de som utfører metodene.

På sidene under “Formidlingen” i menyen, eller via lenkene på denne siden, kan du lese om de ulike delene i den esoteriske kunnskapen som Ambres har undervist i.

© Nya Ramstiftelsen