Vår kursvirksomhet

Vår visjon er å formidle den esoteriske kunnskapen gjennom våre kurs og utdanninger.

Esoterikk er ingen religion eller en mystisk lære. Det er en indre kunnskap om livet som vi alle bærer og som kan gi oss veiledning i hverdagen. Den er åpen og tilgjengelig for alle som vil ta del i den.

Alle våre kurs har som formål og løfte frem den indre kunnskapskilden gjennom å aktivere seg innover for å få økt selvbevissthet. Kursene bidrar til indre klarhet, selvtillit og et bedre selvbilde med større tilgang til sitt eget potensiale.

Utdanningene gir deg unike verktøy å jobbe med, hvis du vil hjelpe andre i deres personlige utvikling til en indre ro og balanse.

Foruten kurs og utdanninger tilrettelegger vi også for individuelle samtaler eller behandlinger innenfor de områdene som står nedenfor, gjennom formidlingen.  Alle hører sammen:

De esoteriske grunnpilarene: Esoterisk kunnskap er formidlingens plattform. De inngår og veves inn i alle områdene. Den esoteriske kunnskapen vekker spørsmål som gjelder livet og døden. Den bekrefter at vi er udødelige og at liv er utvikling og forvandling.  Les mer her.

Drømmens natur: Handler om at gjennom drømmer skaper vi våre liv. Drømmene kan peke på konkrete retningslinjer og veivalg. Ved drømmetolkning kan man reflektere over sine drømmer og sin livssituasjon. Drømmene kan vise vei til hvordan vi kan virkeliggjøre det som vi egentlig lengter etter. Les mer her.

Chakraflytterapi: Behandlinger som styrker kroppens forsvar mot fysiske og psykiske påkjenninger. Behandlingene bidrar til å skape balanse og få i gang en dypere flyt og stimulere energier slik at blokkeringer frigjøres. De fører til at man får et sterkere fundament i seg selv og bidrar til kroppsstabilitet og indre ro, samtidig som de er oppløftende og vitaliserende. Les mer her.

Indre seende – verktøy for bevisstgjøring: Det finnes ulike verktøy hvis hensikt er å se innover og få en dialog med våre indre gestalter. Med varsomhet kan vi forløse og bearbeide de følelser eller adferdsmønster som hindrer oss i å leve et fullverdig liv. Les mer her.

 

Gruppeaktiviteter
Utenom utdanningene i ulike metoder innen selvutvikling, har Ambres under sin virksomme tid lært ut gruppeøvelser for å minne oss om kilden til vår egen energi. Dette er øvelser der vi både gir og får kraft. Ingen forkunnskaper trengs. Les mer her.

 

Ved spørsmål eller interesse, er du varmt velkommen til å kontakte oss via info-norge@nyaramstiftelsen.se

© Nya Ramstiftelsen