Retningslinjer for personopplysninger

Nya Ramstiftelsen verdsetter din personlige integritet og arbeider strukturert for å trygge din sikkerhet både teknisk og organisatorisk, slik at din personlige integritet ikke blir krenket. Vi bruker dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvern, GDPR (General Data Protection Regulation).

Sentrale begrep

En personopplysning er en opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk levende person. Eksempel på personopplysning er navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Bruk av personopplysninger innebærer all håndtering av personopplysninger.

Ansvarlig for personopplysninger  er den som alene eller sammen med andre bestemmer formål og middel for bruk av personopplysningene, og som til slutt har ansvaret for at bruken skjer i samsvar med aktuelle lover for personvern.

Informasjon som vi innhenter

Ved påmelding til kurs og aktiviteter lagrer vi navn, e-mailadresser og telefonnummer (valgfritt).

Ved bestilling av bøker, DVDer eller filer for nedlastning lagres: navn, adresse, postnummer, sted, eventuell ordrebestilling, e-mailadresse, samt IP-adresse som bestillingen er gjort fra.

Cookies og annet innhold som lagres lokalt på din enhet

Når du bruker tjenesten bruker vi, direkte eller gjennom tredje parter, ulike teknikker for å gjenkjenne deg og lære oss mer om deg som bruker.

Hvorfor vi bruker din informasjon

Vi bruker dine personopplysninger kun for å gi deg etterspurt informasjon. Vi kommer ikke til å dele, selge, gi ut eller på annen måte gi ut dine personopplysninger.

Lagring og sortering av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge som ditt engasjement er aktivt eller så lenge som det er nødvendig for å oppfylle formålet med bruken, slik som de er beskrevet i disse retningslinjene for personopplysninger. Dine personopplysninger sorteres eller anonymiseres når de ikke lenger er relevante for de formål som de er samlet inn for. Ved bestilling av bøker, DVDer eller filer for nedlastning, lagrer vi dine data i tre måneder etter at de er slettet.

Endring, blokkering og sletting

Du har rett til å spørre et informasjonsregister om hvilke personopplysninger som vi har tilgjengelig om deg. Du har rett til denne informasjonen kostnadsfritt i henhold til lover og regler. Du har dessuten når som helst rett til å endre, blokkere eller slette dine personopplysninger. Det gjør du gjennom å kontakte oss på e-mailadressen: info@nyaramstiftelsen.se

Sikkerhet

Vi har rutiner og tiltak for at ingen uvedkommende får tilgang til dine personopplysninger, samt passe på at bruken skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Tiltakene omfatter  risikobedømming, organisatoriske og fysiske tiltak, så vel som rutiner for håndtering av personopplysninger og oppfølging av spørsmål med hensyn til tilgjengelighet, endring, blokkering og sletting av personopplysninger.

Ansvar for personopplysninger

Tjenesten blir håndtert av Nya Ramstiftelsen. Det er også Nya Ramstiftelsen som er ansvarlig for personopplysningene.

© Nya Ramstiftelsen