Om Chakraflödesterapi

Chakraflödesterapin har sitt ursprung flera tusen år bakåt i tiden. Behandlingarna syftar till att balansera och harmonisera människans chakrasystem. Varje människas chakrasystem är unikt och utgör länken mellan den fysiska och den icke fysiska kroppen. Ett balanserat chakrasystem med vitala flöden är grunden för hälsa och en viktig del för medvetandets utveckling.

Om behandlingarna

Behandlingar i Chakraflödesterapin stärker kroppens försvar mot fysiska och psykiska påfrestningar. Behandlingarna syftar till att skapa balans och få igång djupare flöden och stimulera energi så att blockeringar frigörs. De verkar grundande och bidrar till kroppsstabilitet och ett inre lugn samtidigt som de är upplyftande och vitaliserande.

I Chakraflödesterapin ingår bland annat följande behandlingar:

  • Chakraflödesmassagen följer de stora chakraflödena på kroppens fram- och baksida, chakrapunkterna stimuleras. Under en chakraflödesmassage aktiveras hela chakrasystemet, hela organismen, varje organ och varje cell blir medveten om beröringen och spänningar frigörs.
  • Avstrykningsmassagen arbetar med de ytligt liggande strömmarna. Ger harmoni och balans.
  • Eterkroppsmassagen luckrar upp ingrodda, oönskade mönster. Stillar känslor, minskar oro och stress.
  • Chakrafältsbehandlingen ökar genomströmningen av energi och är bra vid dålig cirkulation. Verkar harmoniserande och avslappande.
  • Chakrapunktsavstämning balanserar chakrapunkter till ett eller flera organ. Hjälper kroppen till balansering och återhämtning.

Alla behandlingar kan verka energigivande och arbetar på att återställa de naturliga flödena och balansen.

Önskar du boka tid för en behandling

Har du frågor och vill boka en tid är du välkommen att kontakta en behandlare, du hittar dem på olika orter med kontaktuppgifter här.

Chakraflödesmassörer utövar bland annat Chakraflödesmassage. Chakraflödesterapeuter utövar alla metoder/behandlingar i Chakraflödesterapin.

Läs om våra utbildningar i Chakaflödesterapi här.

© Nya Ramstiftelsen