Om vår kursverksamhet

Vår vision är att förmedla den esoteriska kunskapen genom kurser och utbildningar.

Esoterik är ingen religion eller någon mystisk lära. Det är en inre kunskap om livet som vi alla bär och som kan ge oss förståelse och perspektiv på livet i vår vardag. Den är ämnad att vara öppen och tillgänglig för alla som vill ta del av den.

Alla våra kurser syftar till att lyfta fram den inre kunskapskällan genom att aktivera sig inåt för ökad självkännedom. För att få inre klarhet, självtillit och en förbättrad självbild med större tillgång till sin egen potential.

Utbildningarna ger unika verktyg att arbeta med om du vill hjälpa andra i deras personliga utveckling, till ett inre lugn och balans.

Förutom kurser och utbildningar tillhandahåller vi även individuella samtal eller behandlingar i nedanstående områden av förmedlingen. De hör alla ihop:

De Esoteriska Grunderna – Är esoterisk kunskap och förmedlingens fundament. Den ingår och väver in i alla områden. Den esoteriska kunskapen väcker frågor om livet och döden. Den bekräftar att vi är odödliga och att liv är utveckling och förvandling. Läs mer här.

Drömmandets Natur – Handlar om att genom drömmar skapar vi våra liv. Drömmarna kan peka på konkreta riktlinjer och vägval. Genom Drömtolkning kan man reflektera över sina drömmar och sin livssituation. Drömmar kan visa vägen till hur vi kan förverkliga det som vi egentligen längtar till. Läs mer här.

Chakraflödesterapi – Behandlingar som stärker kroppens försvar mot fysiska och psykiska påfrestningar. Behandlingarna syftar till att skapa balans och få igång djupare flöden och stimulera energi så att blockeringar frigörs. De verkar grundande och bidrar till kroppsstabilitet och ett inre lugn samtidigt som de är upplyftande och vitaliserande. Läs mer här.

Inre Seende – verktyg för självkännedom – Olika metoder som syftar till att se inåt och få en dialog med våra inre gestalter. Med varsamhet kan vi förlösa och bearbeta de känslor eller beteendemönster som hindrar en från att leva ett fullödigt liv. Läs mer här.

 

Gruppaktiviteter
Förutom utbildningar i olika metoder för självkännedom har Ambres under sin verksamma tid lärt ut gruppövningar för att påminna oss om källan till vår egen energi. Övningar där vi ger och får kraft. Inga förkunskaper behövs. Läs mer här.

© Nya Ramstiftelsen