Om Drömmandets Natur

Drömmandets Natur handlar om att vi genom våra drömmar skapar våra liv. Att livet självt är en dröm, det vi drömmer på nätterna och det vi upplever i vår vakna tillvaro.

I vårt dagliga tal används begreppet dröm ofta; drömhus, drömjobb, drömbil, drömscenario, vilken mardröm, drömmen gick i uppfyllelse, etc. Du känner säkert igen dig.

Vi drömmer fram våra liv i en livsdröm baserat på den självbild som vår uppväxt och prägling har gett oss. Genom drömtolkning kan du få större förståelse om dig själv och vägledning om vad du behöver göra eller förändra för att kunna förverkliga det du längtar till.

Drömmandets Natur syftar till att få klarhet och se sig själv med nya ögon.

Våra kurser och utbildningar ger en omfattande och ingående kunskap om drömmar och drömtolkning. De ger en väg inåt i egen självkännedom och verktyg att arbeta med om du vill hjälpa andra i deras personliga utveckling.

Om drömtolkning

Drömmarna kan peka på konkreta riktlinjer och vägval. När vi ser närmare på dem kan vi reflektera och gå inåt och få förståelse om drömmens budskap. Drömmarna kan visa vägen till hur vi kan förvandlas.

Nattdrömmar kan vara upplysande, påvisande, varnande, helande och även visionära.

En mardröm kan, rätt tolkad, vara den bästa gåva vi kan få, eftersom den ofta pekar på våra starkaste rädslor och skuggsidor. Och de är aldrig så farliga som vi tror, bara vi tar fram dem i ljuset.

Ibland uppstår starka situationer på dagarna som berör oss på olika sätt. Dessa situationer är vad som kallas för dagsdrömmar och de kan tolkas på liknande sätt som en nattdröm.

Oavsett vilken typ av dröm det handlar om så är de vägvisande om hur vi ska hantera våra livssituationer.

Att komma ihåg sin nattdröm

Alla drömmer om nätterna men kanske inte alltid kommer ihåg dem. Ett tips för att komma ihåg sina drömmar kan vara att du har ett block och penna vid sängen så att du kan skriva ner din dröm direkt när du vaknar. Du har säkert upplevt hur en dröm tycks försvinna, som att den ”bleknar bort” och blir svår att få tag på igen. Man kan träna sig i att komma ihåg sina nattdrömmar.

Drömmar är färskvara, för att en dröm ska ha ett aktuellt tolkningsvärde bör den inte vara mer än max tre dygn gammal.

Har du en återkommande dröm och som du ofta tänker på kan den vara värdefull att samtala om även om den inte är så att säga dagsfärsk.

Vill du ha en dröm tolkad eller delta i en drömcirkel?

Drömtolkning kan utövas enskilt eller i grupp som t.ex. i en drömcirkel. Att delta i en grupp kan vara givande då man tillsammans med andra kan diskutera om drömmar samt få sina drömmar tolkade.

Önskar du enskild drömtolkning eller har frågor om drömcirklar är du välkommen att kontakta en handledare. Du hittar kontaktuppgifter här. Se även under Kalendarium.

Drömtolkningsmetoden i Drömmandets Natur är varumärkesskyddad och ägs och förvaltas av Nya Ramstiftelsen.

Läs om våra kurser och utbildningar i Drömmandets Natur här.

© Nya Ramstiftelsen