Om Förmedlingens logotyp

Logon symboliserar tre tidsåldrar: Vädurens för ca 3000 år sedan, Fiskarnas för ca 2000 år sedan och Vattumannens tidsålder som inleddes i början på 2000-talet.

Det som framträder tydligast är hornen av Vädurens tecken som sträcker sig ut från midjan av logon. Vädurens spets ligger på logon i Fiskarnas tecken och innesluts av Vattumannens tecken där den stora krukan samlar de två föregående tidsåldrarna inom sig. Krukan med två öppningar symboliserar både Vattumannens tidsålder och människan i den nya tiden. Förutsättningen för att ta in det nya behövs en öppning i basen för att släppa det gamla.

Den trio av öppningar som uppstår i mitten är symboler för ”Tro, hopp och kärlek”. Det som strävar uppåt är kärleksprincipen, som en ”kärleksballong” med hjärtat och punkten som är själens säte. Kärleksprincipen är förmedlingens grundbudskap.

Logotypen är varumärkesskyddad och ägs av Nya Ramstiftelsen.

Vill du läsa mer om den nya tidsåldern kan häftet ”Ambres” rekommenderas, du hittar den här i butiken.

Logo svart liten

© Nya Ramstiftelsen