Om kurser och utbildningar i Drömmandets Natur

Kurser och utbildningar i Drömmandets Natur ger omfattande esoterisk kunskap och ett helhetsperspektiv på oss själva och våra olika slags drömmar och om hur vi drömmer i en drömväv.

Genom drömtolkning får du lära dig att tolka symboler i drömmar i en metod som utgår från individens personliga symbolspråk.

Drömtolkning kan ge värdefulla nycklar till dig själv och är ett spännande verktyg att arbeta med om du vill handleda andra i deras personliga utveckling.

Många som har gått kurser och utbildningar tycker att Drömmandets Natur är unikt och otroligt givande.

Som en introduktion i olika begrepp om drömmarnas dimensioner kan böckerna ”Drömmandets Natur” och ”Möte med Ambres” rekommenderas, du hittar dem i butiken här.

Drömtolkningsmetoden i Drömmandets Natur är varumärkesskyddad och ägs och förvaltas av Nya Ramstiftelsen.

© Nya Ramstiftelsen