Handledare, behandlare och lärare

Under sin verksamma tid har Ambres haft olika utbildningar, lärt ut metoder och tekniker som kan hjälpa människor till en ökad självkännedom och inre balans.

Här hittar du diplomerade och certifierade handledare, behandlare och lärare som arbetar med dessa metoder och tekniker under enskilda konsultationer eller i grupp.

Alla diplomerade och certifierade handledare, behandlare och lärare arbetar under Nya Ramstiftelsens etiska riktlinjer:

  • utgår från ett holistiskt synsätt
  • respekterar förtroende och iakttar tystnadsplikt
  • respekterar och främjar varje människas grundläggande rättigheter och värde
  • särbehandlar inte klienterna beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuell läggning

Nedan listas diplomerade och certifierade handledare, behandlare och lärare. Välkommen att ta kontakt om du vill ha mer information eller boka en tid.

Platser med handledare, behandlare och lärare

Handledare Norge - Sverige

Sverige  

Hugo Ljungberg, Göteborg

Håller kurser och föredrag om de esoteriska grunderna. Tar emot för behandling i Göteborg.

E-post: ljungberghugo@yahoo.se

Utbildning: Chakraflödesterapi

Läs mer

Marianne Persson, Järna

Behandlingar och samtal i Järna.

E-post: marianne.s.persson@telia.com

Telefon: 076-767 64 18

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för samtal och Drömmandets Natur

Annika Waldenström, Stockholm

Håller utbildningar och kurser.

E-post: akal.annika@gmail.com

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för samtal och Drömmandets Natur.

Borit Åkerberg, Stockholm

Tar emot för behandling och samtal på Nya Krukan.

E-post: borit29@icloud.com

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för samtal  och Drömmandets Natur

Gabriella Gordon, Stockholm

Tar emot för behandling och samtal på Nya Krukan.

Utbildning: Chakraflödesterapi, Inre Seende – verktyg för samtal och Drömmandets Natur

E-post: c.g.gordon2@hotmail.com

Jannika Strååt, Stockholm

Ger behandlingar i Stockholm och på Gotland.

E-post: jannika.straat@gmail.com

Telefon: 070-389 14 82

Utbildning: Chakraflödesterapi och Inre Seende – verktyg för samtal

Läs mer

Margareta Saéden, Stockholm

 

Tar emot för behandling på Nya Krukan.

Utbildning: Chakraflödesterapi

E-post: m.saeden@hotmail.com

Helena Ottefjäll, Tjörn

Håller Kurser och workshop, tar emot för drömtolkning och samtal i Drömmandets natur.

Utbildning: Drömmandets Natur

E-post: Helena@alvsyssel.se

Telefon: 070-3640066

Läs mer

Carita Krantz, Uddevalla

Tar emot för behandling i Uddevalla och Kungshamn.

E-post: carita.ryden@hotmail.com

Telefon: 0701-503 111

Utbildning: Chakraflödesmassör, Inre Seende – verktyg för samtal och Drömmandets Natur

Läs mer

Marie Larsson, Vallentuna

Tar emot för behandling i Vallentuna, Stockholm.

E-post: energybalans@gmail.com

Telefon: 070-759 30 01

Utbildning: Chakraflödesmassage

Sari Anette Johansson, Örebro

Tar emot enskilda klienter och grupper i Örebro.

Utbildning:  Inre Seende – verktyg för samtal  och Drömmandets Natur

E-post: sarianette@gmail.com

Telefon: 070-961 96 86

Läs mer

Norge  

Anne Margrete E. Tekfeldt, Drammen

Drømmetolkning og samtale.

E-post: amtekfeldt@gmail.com

Telefon: 99250384

Utdanning: Chakraflytterapi, Indre seende og  Drømmens natur.

Anne-Margrethe Hovet, Oslo

Drømmetolkning og samtale i Oslo.

E-post: anne-mhovet@wemail.no

Telefon: 047-95 16 90 56

Utdanning: Indre seende –  Drømmens natur.

Hans Thore Karlsrud, Oslo

Drømmetolkning og samtale i Oslo.

E-post: ht.karlsrud@gmail.no

Telefon: 047-900 25 803

Utdanning: Indre seende –  Drømmens natur.

© Nya Ramstiftelsen