Om esoterik

Vad är esoterik?

Det är en inre kunskap som du bär sedan födelsen, en kunskap om dig själv och allting som är skapat.

Du kan förnimma den genom känslan som en inre vetskap. Du kan känna igen det, ofta utan att veta varför, som om du redan visste det.

Den esoteriska kunskapen väcker frågor om livet och döden. Den bekräftar din sanna identitet och att du är odödlig, att liv är i ständig utveckling och förvandling.

Esoterik är ingen religion. Det är en kunskap som är ämnad för alla och som vi når genom att aktivera oss inåt. Det är ingen lära som ligger utanför vårt dagliga liv utan handlar om livet självt. Den genomsyrar vår längtan och våra drömmar.

Esoterisk kunskap har alltid funnits men har av många betraktats som mystik och fylld av fenomen. Det finns ingen mystik endast okunnighet.

Om präglingen som skapar mystik

Präglingen är det som formar oss till människor. Efter födelsen blir vi ständigt matade med information om och av vår omvärld, upplysningar från våra traditioner, kulturer och religioner. Från att ha varit en beskrivning av världen övergår den snart för barnet till att bli verklighet, det kända.  Det okända, som ligger utanför det beskrivna, blir mystik och verklighetsfrämmande – den esoteriska kunskapen.

Mayan, den kända och begränsade illusionsvärlden

Mayan är ett begrepp inom esoterik som beskriver den kända och begränsade världen som vi formas i, illusionsvärlden. Mayan är filtret framför våra ögon som hindrar oss att se klart, som en sinnenas slöja.

Paradoxalt nog behövs Mayan och friktionen den skapar. Det är genom och i den vi kan utvecklas och se oss själva i rätt perspektiv. Det handlar om att lära sig att genomskåda Mayan, inte vara i kamp med den.

Andlig utveckling är livet

Vår andliga utveckling sker i det vardagliga livet genom våra erfarenheter.  Alla är andliga, ingen mer eller mindre. Att bli andligt medveten är att bli medveten om sin sanna identitet.

I varje människa finns nerlagt en gnista av Moder/Fader Gud, som är upphovet och drivkraften i allt liv. Denna gnista, som vi kallar Ryttaren, är själen som är vår sanna identitet och som vandrar från liv till liv i ständigt nya uttrycksformer. Detta odödliga jag bor i vår kropp som vi använder oss av för att förmedla oss till vår omgivning. Det är genom kroppen som vi intar information och erfarenheter och det är genom den vi utvecklas. Men kroppen är ett lån från vår planet, när vi dör och lämnar den återgår den till sitt ursprung och planetens ekologiska system.

Döden är naturlig

Födelse och död är naturliga händelser i livsdrömmen. Men de flesta av oss har genom vår prägling skapat rädsla och ångest inför döden. Vi har lärt oss att livet i kroppen är det enda naturliga och gör allt för att hålla döden på avstånd. Moder/Fader Gud är kärlek, det är vi människor som har skapat en snedvriden bild av döden.

Den esoteriska kunskapen ger medvetenhet om att döden berikar oss till ett nytt stadium av utveckling.

Vad kan den esoteriska kunskapen tillföra din personliga utveckling?

Den ger en inre bekräftelse och en förbättrad självbild.  Det kan upplevas som att få en ny livskarta att navigera efter. Den ger ett vidgat perspektiv på dig själv och omvärlden.

Den ger dig möjligheter att se och förvandla dina föreställningar om vem du är och hitta din egen potential i ditt liv. Hur du kan manifestera den till det du längtar efter.

Den esoteriska kunskapen ger medvetenhet om att allt är en enhet, att du är en del av naturen och hela skapelsen.

Den esoteriska kunskapen undervisas på många olika sätt i många olika läror på planeten men källan är densamma. Nya Ramstiftelsen förvaltar den skatt Ambres har gett oss i syfte att främja och bevara kunskapen och hålla alla metoder oförvanskade.

Läs om våra kurser i esoterisk kunskap här.

Som en introduktion i olika begrepp inom esoterik kan häftet ”Ambres” och böckerna ”Möte med Ambres” och ”Drömmandets Natur” rekommenderas, du hittar dem i butiken här.

© Nya Ramstiftelsen