Om utbildningar i Chakraflödesterapi

Söker du kunskap om Chakrasystemet och vill lära dig metoderna i Chakraflödesterapin har du här genuina verktyg som kan hjälpa många människor på sin inre väg.

Chakrasystemet är en central del av den esoteriska läran, den esoteriska drömmen. Metoderna i Chakraflödesterapin ger en väg i att lära känna sig själv, ger större medvetenhet om sig själv och sin gudomliga tillhörighet. Man får bland annat ökad kroppskännedom, trygghet i sin fysiska kropp och förståelse hur kropp och psyke hör ihop.

Chakraflödesterapin finns ingen annanstans i världen, den förmedlades av Ambres första gången 1992 som en hel kroppsterapi. Efterhand utbildade han ett antal behandlare under en period på sex år som senare bildade Chakraakademin. Idag ägs och förvaltas metoderna av Nya Ramstiftelsen som tillhandahåller utbildningar i behandlingarna.

Om utbildningarna

Utbildningarna är uppdelade i två olika steg.

Steg 1 – Utbildning till Chakraflödesmassör

Utbildningen till Chakraflödesmassör pågår under ca 1,5 år och omfattar minst tre kurstillfällen. Varje kurstillfälle är fyra dagar och genomförs av en Certifierad Chakraflödesterapeut.

Utbildningen avslutas med ett examinationstillfälle med en praktisk och en teoretisk del. Efter att du har blivit godkänd får du ett intyg som ger dig möjlighet att arbeta med egna klienter under ett år därefter erhålls ett diplom till Chakraflödesmassör.

Som Chakraflödesmassör kan du sedan vidareutbilda dig till Chakraflödesterapeut.

Steg 2 – Utbildning till Chakraflödesterapeut

Utbildningen pågår under ca 1,5 – 2 år och omfattar minst fyra kurstillfällen.

Utbildningen avslutas med ett examinationstillfälle med en praktisk och en teoretisk del. Efter att du har blivit godkänd får du ett Diplom som ger dig möjlighet att arbeta med samtliga metoder.

Kursinnehåll

Utbildningarna omfattar både teoretiska och praktiska kunskaper som:

  • Chakrasystemets grunder
  • De Esoteriska Grunderna
  • Massagebehandlingar
  • Andningsövningar och visualiseringar
  • Personlig självkännedom
  • 20-30 dokumenterade behandlingar
  • Professionellt förhållningssätt

Självreflektion och empati är en viktig del i utbildningarna.

Alla som har gått utbildningar i Chakraflödesterapi är överens om att det är en tillfredsställelse och glädje att utöva metoderna, att kunna ge något som ger inre balans och styrka till andra människor.

En fördel med att utbilda dig är att du kan byta behandlingar med andra och underhålla ditt personliga välbefinnande. Som behandlare får du själv energi när du ger en behandling.

Kurslitteratur är boken ”Möte med Ambres”, du hittar den här i butiken. Efter avslutad utbildning i steg 1 finns möjlighet att köpa ett Kompendium. Efter steg 2 även annat material.

Metoderna i Chakraflödesterapin är varumärkesskyddade och ägs och förvaltas av Nya Ramstiftelsen.

Vill du veta mer se under Kalendarium eller kontakta oss via info@nyarasmtiftelsen.se.

© Nya Ramstiftelsen