Om Förmedlingen

Förmedlingen startade med Simeno och Ambres 1976 och de förmedlade den esoteriska kunskapen i 44 år fram till 2020. Deras syfte har varit att väcka oss till insikt om en kunskap som varje människa bär. Förmedlingens syfte är att fortsätta förmedla kunskapen för att ge människor möjlighet att ta del av den. Förmedlingen är religiöst och politiskt obunden.

Under sin verksamma tid har Ambres haft olika utbildningar, lärt ut metoder och tekniker som kan hjälpa människor till en ökad självkännedom och inre balans. Idag finns diplomerade och certifierade handledare som utövar och lär ut dessa metoder och tekniker.

Nya Ramstiftelsen skapades för att förvalta förmedlingen och varumärkesskydda alla metoder i Drömmandets Natur, Inre Seende och Chakraflödesterapin i syfte att hålla dem oförvanskade.

I butiken hittar du böcker och filmer. I programmet finns olika aktiviteter och kurser. Under Handledare finns kontaktuppgifter till de som utövar metoderna.

På sidorna under “Förmedlingen” i menyn, eller via länkarna på denna sida, kan du läsa om de olika delarna i den esoteriska kunskapen som Ambres har undervisat i.

© Nya Ramstiftelsen