Om stiftelsen

Mellan 1976 och 2018 förmedlade Ambres den esoteriska kunskapen genom Sture Johansson. ”Kunskapen skall vara fri och tillgänglig för alla”, sade Ambres. För att bevara och vidareförmedla den esoteriska läran för kommande generationer bildades Nya Ramstiftelsen år 2014.

Stiftelsen har som syfte att främja att läran förs vidare i sin oförvanskade form. Den äger, skyddar och förvaltar de materiella och immateriella tillgångar som stiftarna, Karin Rønning och Sture Johansson, skänkt stiftelsen.

Nya Ramstiftelsen ska också utgöra en samordnande kraft, ett nav, för dem som tar del av läran och/eller verkar som utövare, handledare eller utbildare inom metoderna.

Stiftelsens stadgar
Årsredovisning för 2022

 

Styrelsen i Nya Ramstiftelsen

Annika Waldenström

Ordförande

Anne Margrete E. Tekfeldt

Anne-Margrethe Hovet

Borit Åkerberg

Gabriella Gordon

Hans Thore Karlsrud

Hans Abrahamsson

Marianne Persson

© Nya Ramstiftelsen