Om våra gruppaktiviteter

Förutom utbildningar i olika metoder för självkännedom har Ambres under sin verksamma tid lärt ut gruppövningar för att påminna oss om källan till vår energi. Övningar där vi ger och får kraft. Inga förkunskaper behövs. Under Kalendarium listas kommande aktiviteter.

Solhjulet

Solhjulet är en urgammal och kraftfull ceremoni som hjälper oss att återta riktningen i våra liv och bli centrerade i nuet. Den syftar till att återta barnets omedelbara självklarhet, med den vuxnes rika livserfarenhet att förbränna det som hindrar och ge näring till det ursprungliga – våra visioner, drömmar och förhoppningar.

Människan föds som en pil som skjuts iväg genom det kosmiska ögat med en given hastighet och riktning utan mål. Allt eftersom vi präglas av föräldrar och av rotsystemet så avtar hastigheten för att kanske vid ca 40 års ålder avstanna helt. Personliga drömmar och visioner om livet bromsas upp av rotsystemets regelverk.

Solhjulet sätter igång samma process du en gång upplevde som nyfött spädbarn. Efter Solhjulet kan det hända saker omkring dig som påskyndar din utveckling och hjälper dig att finna din talang och rätta plats.

Solhjulet sätter igång processer som hjälper dig att göra en positionsförändring och därmed en ny föreställning om dig själv och din kapacitet.

Hur det går till

Deltagarna ligger på golvet i en cirkel, i ett hjul, och turas om att stå i hjulets nav. Där får du utrymme att släppa det negativa som Solhjulet ska förbränna och sedan kraft till din vision. Solhjulet utförs i grupp men är en individuell och privat upplevelse och process. Du säger inte högt vad det är du önskar att släppa och inte heller din vision, din önskan.

Effekten av Solhjulet är som starkast de närmaste dagarna, veckorna efteråt. Du kan med fördel delta i ett Solhjul en gång i månaden.

Solhjulet hjälper även moder jord genom att skingra i de negativa skikten som ligger runt planeten.

Notera att det inte är lämpligt att vara gravid i ett Solhjul då det kan störa fostrets egen vision.

Solhjulet utförs med minst sex antal deltagare eller fler.

Energihjulet

Den ur-eter som fyller kosmos är en eterisk substans som allt skapat är uppbyggt av. Den fyller oss med kraft och utan den skulle vi inte existera.

Runt omkring och i kroppen har vi energiströmmar som fyller oss.

Kroppen påverkas av våra tankar och känslor. När vi är i harmoni och låter oss fyllas av livsglädje, strålar vi och påverkar allt omkring och inom oss. Energin stödjer även kroppens läkande förmåga.

Ibland kan tankar och känslor göra att vi känner oss orkeslösa, oroliga och nedstämda. Livsglädjen känns oändligt långt borta. Vi kanske inte ens vet vad det är som dränerar oss på kraft. Runt vår fysiska kropp finns mental- och astralkroppen där gamla känslor och händelser som inte är bearbetade kan påverka vårt välbefinnande.

När vi arbetar med energihjulet så gör vi det i grupp. Alla turas om att stå i mitten, som är Energihjulets nav och vi andra i en cirkel runt om.

Vi är alla kraftpelare och bärare av den eteriska substansen.

Den här metoden hjälper oss att rensa och ge oss energi. Genom att koppla oss samman och samverka med planeten skapar vi energihjulet som läker och harmoniserar den energi som har stagnerat.

Healing enligt Ambres

Planeten är omgiven av en helande kraft, en energi som vi kan ta vara på. Energin som kallas prana, genomströmmar ständigt människan. Den aktiverar hela kroppen, nervsystemet och vårt chakrasystem. En healer tar vara på kraften genom att vara en kanal för den, så att den livgivande energin kan få fäste i kroppen. Alla människor har förmågan att hela.

En chakraflödesterapeut vägleder en avslappnande och harmoniserande healing, där alla får och ger energi. Minst fem deltagare.

© Nya Ramstiftelsen