Upplevelser av Jehosuas berättelse

Rekommenderar varmt Sture Johanssons bok “Jehosuas berättelse”. Med stor hänförelse lät jag mig förflyttas tillbaka i tiden till berättelsen om Jesus liv och gärning. Här öppnar sig en långt mer sannolik historia än den som förkunnas i det nya testamentet. Till skillnad från myten om jungfru Marias bebådelse får vi en helt annan förklaring till hur Maria blev gravid med Jesus. Här får vi följa människan Jesus under hans livsvandring och ta del av hans med och motgångar. Boken ger oss också en rörande beskrivning av Jesus kärlek till Maria Magdalena. Även myten om hur Jesus dog på korset och hur han sedan återuppstod på den tredje dagen får här en långt mer sannolik förklaring.

Wilhelm Axling

Tack för boken Jehosuas berättelse! När den kom fick jag äntligen många frågor besvarade. Det är en bok som man behöver läsa och begrunda och gärna läsa igen, flera gånger om. Det som inledningsvis grep mig djupast var att när människan frigör sig, så skrumpnar makten över henne ihop. Det är vår inre frigörelse, som vi längtar efter i djupet av vårt väsen.

Marianne Persson

[vc_creativelink style=”cl-effect-7″ align=”center” text=”Tillbaka till butiken” url=”url:https%3A%2F%2Fwww.ambres.se%2Fprodukt%2Fjehosuas-berattelse-en-bok-om-jesu-liv%2F” caption_url=””]